הרפיה/שחרור מאמצים (Annealing)

הרפיה/שחרור מאמצים (Annealing):

במהלך ייצור ועיבוד של חומרים תרמו פלסטיים מתפתחים מאמצים פנימיים בחומר, העלולים לגרום לעיוות ממדי של החלק אותו מעבדים ואף לסדקים. מאמצים אלו יש להפחית באמצעות תהליך הרפיה התלוי בזמן ובטמפרטורה.

בתהליך ההרפיה עובר החומר טיפול בחום עד לטמפרטורה מסוימת, נשמר שם לזמן מוגדר ואז מקורר לטמפרטורת החדר.

התהליך כולל את השלבים הבאים:

  • הצבת החלק בתנור ההרפיה.
  • חימום החלק לטמפרטורת ההרפיה בקצב מבוקר באמצעות אוויר/ שמן/ במדיום אינרטי.
  • מחזיקים את החלק בטמפרטורת ההרפיה הדרושה.
  • קירור החלק לטמפרטורת הסביבה בקצב הדרוש.

את הנתונים המספריים עבור תהליך שחרור המאמצים הרצויים עבור החומרים התרמופלסטיים המוחזקים במלאי, ניתן למצוא בטבלה הבאה:

טבלת שחרור מאמצים