תכונות

תכונות חומרים פלסטיים

סיווג חומרים מפלסטיקה הנדסית לפי תכונות ומאפיינים מיוחדים
ניתן לגיללוי על ידי מגלה מתכות

ניתן לגילוי על ידי מגלה מתכות

חומרים הניתנים לגילוי ע"י גלאי מתכות
ומאושרים לתחום הרפואי והמזון

אנטי סטטי ומוליך

אנטי סטטי ומוליך


חומרים פלסטיים
בעלי רמות שונות של מוליכות חשמלית