תעשיות

פלסטיקה הנדסית - תעשיות
חומרים פלסטיים המסווגים עפ"י התאמתם למגוון התעשיות השונות