NEAR NET SHAPE

 

טכניקת ייצור  NEAR NET SHAPE היא טכניקת ייצור של חלקים הקרובים מאד במידות לחלק

הסופי כאשר נדרש עיבוד נוסף כדי להגיע למידות הסופיות.

מתי כדאי להשתמש בטכניקה זו?

  1. חלקים במידות גדולות שאין עבורם חומר גלם חצי מוגמר.
  2. חלקים בעלי נפח גבוה ומשקל נמוך.
  3. חלקים בעלי גיאומטריה מיוחדת ומסובכת.

4    חלקים המיוצרים מחומרים בעלות גבוהה.

 

יתרונות

 מתקבלים חלקים בעלי חוזק מכני גבוה יותר עם מאמצים פנימיים נמוכים מאד.

זמן עיבוד קצר יותר.

חסכון בעלות חומר הגלם

ניתן להוסיף תוספים או צבעים לפי הצורך

שאריות ופסול מופחתים

להורדת התוכן