מחשבון

מחשבון משקלים של תצורות שונות בתחום הפלסטיקה הנדסית

לתשומת לבך!

כל המשקלים המתקבלים ע"י שימוש במחשבון הנם תאורטיים ולצורך הערכה בלבד.

ההפרשים בין המשקלים בפועל לתאורטיים עשויים להיות גבוהים,

ותלויים בעיקר בערכי הטולרנסים של התצורה ובמשקל הסגולי של החומר אשר משתנים בין יצרן ליצרן.