תנאי שימוש

תנאי שימוש

חברת ש.אל ציוד טכני בע"מ מבהירה בזאת שמטרת האתר לספק מידע כללי ואינפורמטיבי ולא ייעוץ טכני.

החברה עשתה מאמצים על מנת שהמידע באתר בכללותו יהיה נכון ומדויק, ואולם ייתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע, והחברה אינה אחראית להם.

באתר זה עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט של היצרנים/הספקים, בכפוף לתנאים ולהגבלות שלהם.

קישורים אלו נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין לחברה שליטה על אתרים אלה ואין היא ערבה למידת הדיוק  והעדכניות של המידע.

החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר, לשנות, להוסיף, למחוק או להפסיק כל קישור מהאתר או מידע אחר המצוי באתר על ידי עדכון האתר מעת לעת, מבלי להודיע על כך בנפרד.

בעצם ביקור באתר האינטרנט של ש.אל ציוד טכני בע"מ – פלסטיקה הנדסית, את/ה מסכים/ה לתנאי השימוש שנזכרו לעיל, ולא תהא לך כל טענה כלפי החברה בגין שינויים באתר.